แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
วันที่ 7 มิถุนายน 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง ได้รับความอนุเคราะห์จากนายกิตติ ศิริกุลพิพัฒน์ ปลัดอำเภอ (เจ้าำำพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คน มาช่วยในการบันทึกทะเบียนเกษตรกรรายแปลง

{gallery}news5606_07_1{/gallery}

 

ปอพิไล ข่าว/ ภาพ

งานประชาสัมพันธ์  สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง

 

แสดงความคิดเห็น


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช